Đông y Trịnh Gia chữa bệnh viêm gan B

Đông y Trịnh Gia chữa bệnh viêm gan B bằng phương pháp gia truyền

Đông y Trịnh Gia chữa bệnh viêm gan B bằng phương pháp gia truyền. Sau thời gian điều trị bệnh nhân hồi phục chức năng của gan lại bình thường. Các dấu hiệu, triệu chứng của viên gan B được loại bỏ. Bệnh nhân trở lại bình thường.