CHỮA BỆNH ĐIẾC

ĐÔNG Y CHỮA BỆNH ĐIẾC

Đông y Trịnh Gia chữa khỏi bệnh nhân bị cách chữa điếc một bên tai, điếc 2 bên tai, bệnh điếc đột ngột cho bệnh nhân bằng phowng pháp đông y gia truyền